Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 30/05/2023

Bij Immobaer, Schweizer Versicherung Treuhand SL ("wij", "ons", "onze"), zijn we toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van de Europese Unie, gedateerd 27 april 2016. In dit privacybeleid wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze aan anderen mogen bekendmaken en hoe we deze beveiligen. Dit privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van onze producten en op onze verkoop-, marketing- en klantcontractafhandelingsactiviteiten.

1. Wie we zijn

Immobaer, Schweizer Versicherung Treuhand SL, B53396578

Paseo Saladar 102, 03700, Dénia

U kunt contact met ons opnemen via: immobaer@immobaer.com

2. Informatie die we over u verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons verstrekt. U kunt ons informatie verstrekken door formulieren op onze site in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail, enz. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert voor onze service, een bestelling plaatst, zich abonneert op onze service en wanneer u een probleem met onze site meldt.
 • Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot elk bezoek aan onze site kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:
  • Technische informatie
  • Informatie over uw bezoek

3. Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen op de volgende manieren:

 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze site op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat wordt gepresenteerd.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt ​​of waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest.

4. Openbaarmaking van uw gegevens

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met geselecteerde derde partijen in de volgende situaties:

 • Als we uw persoonlijke gegevens moeten vrijgeven of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen.
 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van Immobaer, Schweizer Versicherung Treuhand SL, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

5. Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld. Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, of we de doeleinden van verwerking op andere manieren kunnen vervullen en toepasselijke wettelijke vereisten .

6. Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om:

 • Vraag inzage in uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en controleren of we deze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u hebben. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben te laten corrigeren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen als er geen goede redenen zijn om deze verder te verwerken.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op dit gebied.

Om een ​​van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in ons privacybeleid.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken, en we zullen u voorzien van een nieuw privacybeleid wanneer we materiële updates doorvoeren. We kunnen u ook van tijd tot tijd op andere manieren informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Immobaer, Schweizer Versicherung Treuhand SL, B53396578

Paseo Saladar 102, 03700, Dénia

U kunt contact met ons opnemen via: immobaer@immobaer.com